Elegantní zahrada v Soběšicích

návrh 2014 I realizace Milan Daněk 2014

Elegantní, architektonicky čistá a jednoduchá novostavba dala základ pro vznik tohoto návrhu. Rostlinný materiál je vybrán střídmě, jsou použity traviny a levandule v bílém štěrku, pocitově navozující středomořský charakter. Z travin a levandule byly vytvořeny jednoduché pásy do tvaru „L“ vytvářející jednoduchý koncept v celé zahradě.

Poměrně velká travnatá plocha dává příležitost k různorodému využití. U stávající novostavby vznikl bylinkový záhon. Plot je popnutý loubincem. Tím je dosaženo odclonění zahrady od sousedů a přitom neubírání vzácného prostoru v zahradě. V zadní části jsou navrženy 3 vzrostlejší ovocné stromy a kůlna na zahradnické nářadí.