Zahradně architektonický návrh sídla firmy

projekt 2013 I realizace Milan Daněk 2013

Vesnické prostředí a jednoduchá, čitelná a zajímavá novostavba sídla společnosti dala základ pro vznik tohoto návrhu.

Plocha je rozdělena na pomyslné pásy, ve kterých ve východní části vyrůstá květnatá louka laděna vždy do určité barvy. Vznikla tak plocha nenáročná na údržbu, zároveň však zajímavá a vhodná k návrhu prostoru u zemědělsky využívané krajiny. Stromové patro vytváří březový hájek, který dotváří celkový charakter prostoru.

Západní část plochy je pohledově atraktivnější, rozdělení plochy na pásy navazuje na východní část. Pásy jsou v téhle části prostoru tvořeny z štěrkové plochy a intenzivně udržovaného trávníku. Nepravidelné rozmístění kruhových záhonů s velkým zastoupením travin připomíná výsadbu v divoké přírodě. Pohledovou dominantu tvoří hromada kamení, která vytváří vertikální prvek, pohledově částečně odděluje privátní prostor od místní komunikace a hlavně vytváří zajímavý, přírodně blízký objekt v navrhovaném prostoru. V budoucnosti je možno doplnit tyhle prostory o vodní prvek.