Atrium hotelu Continental

návrh a realizace léto 2013

Původní koncepce odpovídala reprezentativnosti plochy, byla však chladná a neosobní vzhledem k využívání prostoru hotelovou kavárnou. Cílem návrhu je plochu sjednotit, zútulnit, vytvořit příjemný a přitom na údržbu málo náročný prostor.

Je zachována jednoduchost kompozice. Jsou navrženy stínomilné záhony ve tvaru pomyslných trojúhelníků, které svou geometrií nepřímo navazují na budovu hotelu. Plocha je částečně odcloněna od ulice stříhaným živým plotem, který rozvolňují tři volně rostoucí keře okrasné kaliny. V záhonech jsou navrženy rostliny s rozmanitou strukturou listů, doplněny trvalkami převážně bíle vykvétávající s růžovými akcenty. Zajímavou dominantou vertikálního charakteru v záhonech jsou skulptury ´trsy travin´ – skleněné trubice ve fialových odstínech zasazené do barevně ladící okrasné trávy.