Zahrada rodinného domu v Černé Hoře

projekt 2013

Rodinná zahrada se nachází ve vnitrobloku chráněná ze tří stran zdmi rodinného domu, z východní strany kamennou stěnou. Původně byly vytvořeny ideové návrhy s vodním prvkek v podobně klasického bazénu a koupacího jezírka. Nakonec byla zvolena varianta bez vodního prvku, pouze se zahradní sprchou.

Na hlavní budovu rodinného domu navazuje vyvýšená terasa. Z ní pokračuje dlážděný chodníček podél nízké přístavby domu, podél které je dlouhý smíšený záhon z pestrých trvalek a ze zimostrázu a okrasných travin, které budou nosným prvkem i během zimních měsíců. Před dům je vysazena okrasná hrušeň pro roztříštění velké fasády domu.

Podél západní cihlové zdi jsou vysazeny rozmanité různě kvetoucí keře, které usměrňují pohled ven ze zahrady na černohorský kopec. Tato část zahrady je pojata jako štěrkové pole s trvalkovým záhonem, zahradní sprchou a vyvýšeným užitkovým záhonem. Stávající přístřešek je rozšířen o jednoduchou konstrukci dřevěné pergoly, ke které je vysazena popínavá vistárie.