Boskovický hradní kopec

diplomová práce 2011

Hrady jsou neodmyslitelnou součástí naší krajiny, téměř každý větší kopec měl svoji pevnost. Do dnešní doby se jich bohužel mnoho nedochovalo, většina je jen hromada kamení, někdy ani to ne. Pokud se nám někde dochoval hrad či jeho zřícenina, je to impuls k tomu, abychom se o toto místo starali a nenechali ho zaniknout v propadlišti času. Je to spojovací linka s naší historií, kulturou, je to dědictví národa, které bychom měli předat dále.

Tato studie má za úkol jeden takový poklad probudit k životu. Náznakem oživit historii, probudit divákovy smysly a zájem. Zvolit přístup respektující původní dobové řešení, do něhož jsou vkládány prvky drobnějšího rozsahu.

Jako modelový objekt byl zvolen boskovický hrad. Řešené území začíná v blízkosti náměstí městským parkem, který vznikl jako zámecká zahrada a postupně přechází bývalým lesoparkem do lesů Drahanské vrchoviny. Jedná se o ideální spojnici města a krajiny. Vzhledem k celoročnímu intenzivnímu využívání boskovických obyvatel je důležité zde vytvořit zajímavé podněty a příjemná místa pro relaxaci.

Koncepce respektuje historické souvislosti, památkovou ochranu i ekologicky významné krajinné segmenty. Zároveň však nabídne nový pohled na využití historických prostorů pro potřeby městské a příměstské rekreace místních obyvatel i rozvoje turistického ruchu.