Ostatní projekty

Atrium hotelu Continental

návrh a realizace léto 2013

Původní koncepce odpovídala reprezentativnosti plochy, byla však chladná a neosobní vzhledem k využívání prostoru hotelovou kavárnou. Cílem návrhu je plochu sjednotit, zútulnit, vytvořit příjemný a přitom na údržbu málo náročný prostor. Je zachována jednoduchost kompozice. Jsou navrženy stínomilné záhony ve tvaru pomyslných trojúhelníků, které svou geometrií nepřímo navazují na budovu hotelu. Plocha je částečně odcloněna od ulice stříhaným živým plotem, který rozvolňují tři volně rostoucí keře okrasné…

Realizace štěrkového záhonu v Kuřimi 2013

realizace podzim 2013

Na základě projektu vypracovaného firmou Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o. byl zrealizovántrval­kový záhon s vyšším stupněm autoregulace a extenzivní údržbou. Jedná se o velmi pestrý suchomilný záhon ve štěrku, který je nenáročný na údržbu a velkou měrou si žije svým vlastním životem. Záhon je velmi proměnlivý během celé sezóny: na jaře vykvete záplava jarních cibulovin, poté převezmou hlavní funkci kontrastní listy trvalek, které během léta až do pozdního podzimu pokvetou mnoha barvami. V zimě…

Realizace štěrkového záhonu v Kuřimi 2014

návrh a realizace podzim 2014

První záhon tohoto typu jsme v Kuřimi zrealizovali na podzim 2013. Šlo o experimentální záhon s vyšším stupněm autoregulace a extenzivní údržbou. Reakce místních obyvatel jsou velmi pozitivní, záhon se osvědčil i co se týká nákladů na údržbu. Proto jsme letos navrhli další dvě nové směsi vhodné pro toto stanoviště. Realizace proběhla na podzim 2014. Tento typ záhonů se začal používat v Německu, Švýcarsku a Holandsku. Přibližně před deseti lety se vysadily první experimentální záhony i v České republice…

Zelená stěna - vertikální zahrada

realizace léto 2014

Tato zelená stěna vznikla v létě 2014 jako experiment. Je osázena velkým počtem interiérových rostlin za účelem vyzkoušení vhodných druhů pro tento způsob pěstování. Celý systém funguje na bázi hydroponie a je automaticky zaléván s potřebnou dávkou živin. Jako růstové médium je použit rašeliník, který má antibakteriální vlastnosti. Vertikální zahrady jsou velmi oblíbené v zahraničí, kde se používají jak v interiéru, tak i v exteriéru jako zelené fasády domů (heslo: green wall). Tento trend se začíná…

Zahradně architektonický návrh sídla firmy

projekt 2013 I realizace Milan Daněk 2013

Vesnické prostředí a jednoduchá, čitelná a zajímavá novostavba sídla společnosti dala základ pro vznik tohoto návrhu. Plocha je rozdělena na pomyslné pásy, ve kterých ve východní části vyrůstá květnatá louka laděna vždy do určité barvy. Vznikla tak plocha nenáročná na údržbu, zároveň však zajímavá a vhodná k návrhu prostoru u zemědělsky využívané krajiny. Stromové patro vytváří březový hájek, který dotváří celkový charakter prostoru. Západní část plochy je pohledově atraktivnější, rozdělení plochy na…

Projekční kancelář DANE

Vybrané projekty 2011 – 2013

Zde jsou uvedeny některé projekty vypracované v projekční kanceláři DANE mezi léty 2011 –2013. Projekty vypracovala Petra Holoušová společně s projektovými vedoucími, kteří jsou vždy uvedeny v hlavičce projektu. V obrazové příloze jsou ukázky z uvedených prací: Návrh prostoru k novostavbě školy, Camburg Soutěž – návrh prostoru u jediného obydleného mostu v Evropě (Krammer Brucke) Zahrada u rodiny Lundeshausen Zahrada u rodiny Koch Koncept parkovacího systému u univerzitního campusu, Halle …

Boskovický hradní kopec

diplomová práce 2011

Hrady jsou neodmyslitelnou součástí naší krajiny, téměř každý větší kopec měl svoji pevnost. Do dnešní doby se jich bohužel mnoho nedochovalo, většina je jen hromada kamení, někdy ani to ne. Pokud se nám někde dochoval hrad či jeho zřícenina, je to impuls k tomu, abychom se o toto místo starali a nenechali ho zaniknout v propadlišti času. Je to spojovací linka s naší historií, kulturou, je to dědictví národa, které bychom měli předat dále. Tato studie má za úkol jeden takový poklad probudit k životu.…

Hledání řeky Svratky

workshop 2010 | spolupráce: Andrea Honejsková, Zlata Knotková, Karolína…

V rámci čtvrtnáctidenního intenzivního workshopu s architektem Vladimírem Sittou vznikl projekt s názvem Hledání řeky Svratky aneb Řeka nikdy nespí. Vzhledem ke statutu školní práce jsme si mohli dovolit popustit uzdu fantazie a zasahovat bez omezení do urbanistické koncepce velké části Starého Brna. Cílem práce bylo objevit a oživit nábřeží Svratky, které je neprávem odsunuto bokem společenského života města. Druhý název Řeka nikdy nespí reprezentuje celkový výtvarný koncept Svratky jako řeky čtyř…

Školní projekty

Ukázky ze školních projektů Petry Holoušové ze studia zahradní a krajinařské architektury na Mendelově Univerzitě a ze studia architektury na stavení fakultě VUT.