Rodinné zahrady

Předzahrádka rodinného domu v Kohoutovicích

realizace 2012

Předzahrádka byla řešena především jako funkční prostor. Hlavními požadavky byla co největší parkovací plocha a zamaskování viditelných technických prvků. Před přípojky byla navržena pohyblivá stěna ze stejného materiálu jako vchodové dveře, ta zatím čeká na realizaci. Vzhledem k jednoduchému stylu fasády domu byly zvoleno pouze několik druhů roslin, především okrasné traviny doplněné o rozchodník nachový (Sedum telephium).

Romantická zahrada v Boskovicích

projekt 2012–2014 I realizace 2014

Výsledná podoba této zahrady vznikala postupně ve velmi úzké spolupráci s majitelem. Vycházeli jsme z krásně zarostlé staré zahrady se vzrostlými stromy. Prostor se postupně otevíral, nabízel nové podněty a nakonec se vykrystalizoval do podoby velmi příjemné zahrady. Základní koncept vlnící se linie byl jasný od začátku. Postupně se přidávaly menší i větší změny ruku v ruce s detailnějším promyšlením celého prostoru. Nejvýraznějším zásahem je úprava terénu, při kterém vznikla krásná kamenná zídka. V…

Růžová předzahrádka v Boskovicích

projekt a realizace 2013

Použití růží bylo jednoznačnou volbou pro předzahrádku tohoto romanticky laděného domu, který je velmi citlivě rekonstruovaný. Byla zvolena půdopokryvná varianta Rosa ´Knirps´, která dorůstá výšky přibližně 50 cm a má sytě růžovou barvu. Motiv růží se objevuje i v kovářské práci ozdobného plotu a prochází až do zahrady za domem (viz Romantická zahrada v Boskovicích). Jako akcent k růžím byl zvolen keř bíle kvetoucí magnólie.

Realizace střešní zahrady

realizace 2014

Dle projektu Ateliéru Kristen Michal Ing. arch. byla zrealizována travnatá plocha na střešní zahradě v centru Brna. V naší režii bylo zajištění a pokládka vegetačního souvrství, tj. drenážní a hydroakumulační vrstva, filtrační vrstva, speciální odlehčený střešní substrát a trávníkový koberec.

Zahrada rodinného domu v Líšni

projekt 2013

Vzhledem ke své délce je zahrada rozdělena na dvě části: část u domu je řešena jako okrasná a obytná zahrada, zadní část zahrady má přírodnější charakter s užitkovými záhony, keři a stromy. Na rodinný domek podélně navazuje přístavek s letní kuchyní a zastřešený altán. Na druhé straně je prostor věnován domácím mazlíčkům. Vše prostupuje kombinace žulových kostek, drobného kačírku a voňavých bylinkových záhonů, kterým vévodí levandule. Propojení okrasné a užitkové zahrady je vlnou květnaté louky pod…

Zahrada rodinného domu v Černé Hoře

projekt 2013

Rodinná zahrada se nachází ve vnitrobloku chráněná ze tří stran zdmi rodinného domu, z východní strany kamennou stěnou. Původně byly vytvořeny ideové návrhy s vodním prvkek v podobně klasického bazénu a koupacího jezírka. Nakonec byla zvolena varianta bez vodního prvku, pouze se zahradní sprchou. Na hlavní budovu rodinného domu navazuje vyvýšená terasa. Z ní pokračuje dlážděný chodníček podél nízké přístavby domu, podél které je dlouhý smíšený záhon z pestrých trvalek a ze zimostrázu a okrasných travin…

Návrh zahrady s velkým altánem

projekt 2014

Hlavním požadavkem přestavby této zahrady je její zobytnění. Rodina chce zahradu více využívat ve svém volném čase pro setkávání s rodinou a přáteli. Místo staré kůlny vznikla prostorná, zčásti zastřešený altán. U vstupu do altánku je navržen pestrý bylinkový záhon a v protějším koutě zahradní sprcha. Vstup do zadní části zahrady uvozují dřevěné trámy materiálově sladěné s pergolou. V zadní části zahrady jsou zmenšeny užitkové záhony a odděleny stálezeleným buxusovým plůtkem. Od průchodu pod dřevěnými…

Obnova zahrady u rodinného domu v Boskovicích

v realizaci | spolupráce: Erik Staffa

Regenerace zahrady probíhá postupnou cestou od roku 2010, kdy byl založen první trvalkový záhon. Během roku 2012 započala úprava další části zahrady – kout s dřevěným roštem, ohništěm a trvalkovým záhonem. Byla navržena nová pergola s posezením.

Elegantní zahrada v Soběšicích

návrh 2014 I realizace Milan Daněk 2014

Elegantní, architektonicky čistá a jednoduchá novostavba dala základ pro vznik tohoto návrhu. Rostlinný materiál je vybrán střídmě, jsou použity traviny a levandule v bílém štěrku, pocitově navozující středomořský charakter. Z travin a levandule byly vytvořeny jednoduché pásy do tvaru „L“ vytvářející jednoduchý koncept v celé zahradě. Poměrně velká travnatá plocha dává příležitost k různorodému využití. U stávající novostavby vznikl bylinkový záhon. Plot je popnutý loubincem. Tím je dosaženo odclonění…

Údržba a realizace vnitrobloku v Brně

realizace léto 2013

Jedná se o dvě sousedící zahrady , které jsou opticky propojeny bílou oblázkovou plochou a navazujícím pásem okrasných travin. Ze dvou stran je zahrada oddělena vysazeným habrovým plotem. Podél zahrady je pestrý trvalkový záhon, který v budoucnu bude navazovat na dřevěné molo. Směrem k bytovce je prudký svah se vzrostlými borovicemi a porostlý břečťanem. Do něj byly dosazeny lesní rostliny jako konvalinka, kakost, udatna lesní apod.