Informace

Ing. Markéta Gregová

Vystudovala zahradní a krajinářskou architekturu na zahradnické fakultě při Mendelově univerzitě v Brně. Další studijní zkušenosti získala na fakultě architektury ve Florencii v Itálii, Universita degli studi di Firenze. Od roku 2009 úzce spolupracuje se zahradním architektem Radkem Otevřelem.

Projekty, na kterých pracovala do roku 2013:

 • Studie zahrady RD v Líšni, 2013
 • Studie zahrady RD v Černé Hoře, 2013
 • Sadovnické úpravy - centrum Leskava, 2013 I hlavní projektant: Ing. Radek Otevřel
 • Studie zahrady ve svahu u RD ve Veverských Knínicích, 2012 I hlavní projektant: Ing. Radek Otevřel
 • Návrh a realizace extenzivního ozelenění u zahradního domku v Lelekovicích, 2012 I hlavní projektant: Ing. Radek Otevřel
 • Návrh zimní zahrady v RD v Lelekovicích, 2012 I hlavní projektant: Ing. Radek Otevřel
 • Návrh zahradních úprav hájenky v Lovčičkách, 2012-2013 I hlavní projektant: Ing. Radek Otevřel
 • Studie zahrady ve svahu u RD v Ořechově, 2012 I hlavní projektant: Ing. Radek Otevřel
 • Návrh zahradních úprav Mateřské školy U Humpolky v Tišnově - téma: Co se děje v trávě? realizace 2012 I hlavní projektant: Ing. Radek Otevřel I spolupráce: Ing. Eva Doležalová
 • Ozelenění areálu Hantály, a.s. - izolační zeleň, 2012 I hlavní projektant: Ing. Radek Otevřel
 • Studie zahrady RD ve Zvonovicích s hlavním motivem dřevěných palet, 2012 I hlavní projektant: Ing. Radek Otevřel
 • Obnova zahrady u RD v Boskovicích, 2010 - 2012
 • Studie a realizace předzahrádky RD v Kohoutovicích, 2011 - 2012
 • Studie zahrady RD v Krnově, 2012
 • Studie venkovské zahrady u chalupy v Čechách, 2012
 • Návrh a realizace střešní zahrady v Lelekovicích. 2011 I hlavní projektant: Ing. Radek Otevřel
 • Návrh stepní zahrady RD v Neslovicích, 2011 I hlavní projektant: Ing. Radek Otevřel
 • Návrh a realizace předzahrádky ve stylu babiččina zahrada v Předklášteří u Tišnova, 2011 I hlavní projektant: Ing. Radek Otevřel
 • Obnova soukromého zámeckého parku, projekt 2010 - 2011, v realizaci I hlavní projektant: Ing. Radek Otevřel
 • Studie pobytové střešní zahrady v Jundrově, 2010 I hlavní projektant: Ing. Radek Otevřel
 • Studie bambusové střešní zahrady v Ivančicích, 2009 I hlavní projektant: Ing. Radek Otevřel

Naše návrhy vycházejí z potřeb uživatelů a originalitě daného místa. Vždy upřednostňujeme logické, jednoduché, ale přitom zajímavé a elegantní řešení. Ve své zahradě se musíte cítit příjemně, uvolněně, ale přitom tam musí být stále něco k objevování a obdivování jak pro malé, tak i pro velké. Zahrada se neustále vyvíjí, je sama o sobě kreativní, mění se rok od roku, je plná života.

Plánování zahrady je dialog mezi zákazníkem a architektem, jen tak může vzniknout originální zahrada s duší. Naší prioritou je vytvářet zahradu na přírodních principech v kombinaci se zahradním designem. Podle potřeb navrhujeme jak čistě designovou práci, tak ekozahrady se vším všudy. Vždy nabízíme individuální přístup a osobní nasazení, protože každý projekt je pro nás výzva k vytvoření praktického a krásného místa, za kterým si budeme stát a ke kterému se budeme vracet.

To je i důvod, proč chceme spolupracovat na *realizaci zahrady* buď formou autorského dozoru, výpomoci a sehnání rostlinného materiálu či zajištění celé realizace projektu. Je možné se domluvit i na zajištění údržby zrealizovaných zahrad.

Běžný postup při navrhování

 • Úvodní konzultace na místě, zjištění přání a požadavků na zahradu
 • Cenová nabídka
 • Zajištění podkladů, zaměření současného stavu, fotodokumentace, inventarizace stávající zeleně aj.
 • 1. konzultace – idea zahrady s variantními možnostmi řešení, inspirační obrázky
 • 2. konzultace – rozpracování vybrané a upravené varianty, detailnější rozpracování, výběr rostlinného materiálu
 • Dle potřeby možná další konzultace
 • Odevzdání kompletního projektu
Zahradní architekt - Markéta Gregová a Petra Holoušová

Projekt běžně obsahuje

Pro rodinné zahrady je kompletována studie zahrady dohromady s prováděcím projektem, který obsahuje celkový plán na realizaci zahrady.

 • Půdorys s architektonickou situací
 • Inspirační obrázky
 • Půdorys s technickou situací (včetně vytyčení technických i rostlinných prvků)
 • Kompletní osazovací plán
 • Textová část (popis návrhu, výkaz výměr ploch, tabulka rostlinného materiálu, manuál k údržbě zahrady, hrubý postup zakládání)

Další možné součásti projektu:

 • 3D vizualizace
 • kalkulace nákladů na založení
 • řezy
 • technické detaily
Zahradní architekt - Markéta Gregová

Cena

Cena za projekt zahrady se odvozuje od velikosti pozemku, náročnosti požadavků, obsahu projektu. Nelze stanovit standardizovanou cenu projektu. Tu Vám vytvoříme až na základě úvodní nezávazné konzultaci na místě. Tato cena již nebude překročena (obsahuje cestovné, konzultace, kompletní projekt v papírové i digitální podobě).

Orientační ceny:

 • Malé projekty (část zahrady, atrium, terasa, předzahrádka) – od 4 tis.
 • Střední projekty (běžné rodinné zahrady) – od 12 tis.
 • Velké projekty - od 20 tis